اتحاديه تعاونيهاي عشايري آذربايجانشرقي در سال 1367 تحت شماره 134 در اداره ثبت شركتهاي تبريز به ثبت رسيده است، سرمايه اوليه به مبلغ 12 ميليون ريال بوده كه با مشاركت تعاونيهاي عشايري مستقر در سطح استان آذربايجانشرقي تشكيل و با هشت شركت تعاوني عشايري مستقر در مناطق مختلف عشايري استان و با تجهيز فروشگاههاي متعدد ثابت و سيار در مناطق قشلاقي و ييلاقي با سرمايه فعلي 4111300000 ريال به اعضاء خدمات ارائه مي دهد. اين اتحاديه با حمايت اداره کل امور عشاير استان و اتحاديه مرکزي تعاونيهاي عشايري ايران و ساير ارگانهاي دولتي طي ساليان گذشته خدمات وسيعي را در مناطق عشايري استان در راستاي اجراي وظايف تعريف شده کليه مايحتاج جامعه عشايري را در دوره هاي قشلاق و ييلاق اعم از تهيه ي ارزاق عمومي کالا برگي و کالاهاي ضروري ديگر همانند چادر، آبشخور، اجاق گاز، شوينده ها، لوازم خانگي، و نهاد هاي دامي از جمله جو علوفه اي، کنسانتره، سبوس، يونجه، و اعطاء تسهيلات جهت اجراي طرح هاي مشارکتي کوتاه مدت در زمينه هاي پرواربندي، صنايع دستي، طرح هاي توليدي به اعضاء خدمات ارائه مي کند. ساير فعاليت ها و اهداف اتحاديه عبارتند از :

   

     الف) ساخت يا خريد و تهيه و آماده نمودن هر نوع مواد و کالاها و لوازم و ماشين آلات مورد نياز حرفه اي و يا زندگي عشاير براي شرکتهاي عضو و اعضاء آنها

     ب) جمع آوري، طبقه بندي، دسته بندي، نگهداري، تبديل، حمل و نقل، خريد و فروشمحصولات توليدي کشاورزي، دامپروري، پرورش دهندگان زنبور عسل، کرم ابريشم، ماهي طيور و صاحبان صنايع دستي، طرح سوخت فسيلي و طرح هاي زود بازده و ...