• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
صنايع دستي
     در بين خانوارهاي عشايري بافت قالي و قاليچه، گليم و ورني و ساير موارد از جمله جوراب، جاجيم، خورجين، دستكش، كلاه و ... در دوره ييلاقي و قشلاقي رواج دارد .     بر اساس نتايج سرشماري سال 1387 درآذربايجانشرقي در دوره قشلاقي بافت قالي و قاليچه 8/10 درصد خانوارها، بافت گليم و ورني 8/29 درصد خانوارها، بافت ساير موارد 9/2 درصد خانوارها وجود دارد. بر همين اساس در دوره ييلاقي نيز بافت قالي و قاليچه 6/8 درصد خانوارها، بافت گليم و ورني 7/24 درصد خانوارها، بافت ساير موارد 8/3 درصد خانوارها وجود دارد .