• گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
توليدات عشاير

     اهم توليدات متوسط سالانه عشاير اين استان، گوشت قرمز به مقدار 9958 تن، شير به مقدار 30100 تن، پشم به مقدار 893 تن، گليم و ورني 22854 متر مربع و قالي و قاليچه به مقدار 9389 مترمربع مي باشد.