• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      

 گوشه اي از فعاليت هاي اتحاديه تعاوني هاي عشايري آذربايجان شرقيدر شش ماهه اول 1395

   
 عقد قرارداد خريد كنسانتره گوسفندي با فرمول عشايري 750تن
 كنسانتره استحصال و توزيع به مقدار 6000تن
 خريد جو علو فه اي به مقدار1000تن
 خريد جو با مباشرت شركت پشتيباني اموردام به مقدار 1000 تن ( در عقد قرارداد تا سقف 5000 تن پيش بيني شده است )
 تهيه و توزيع آرد آزاد به مقدار 70 تن
فروش انواع صنايع دستي به مبلغ 520 ميليون ريال