• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
گوشه اي از فعاليت شركت تعاوني عشايري شهيد بهشتي اهر در سال 1389

ــ

 توليد بلوك سيماني به مقدار 70200 قالب

ــ

 آبرساني سيار به قشلاقات فاقد آب شرب به مقدار 4972000 ليتر

ــ

 پرواربندي مشاركتي با عشاير عضو به مبلغ 4120 ميليون ريال

ــ

 مشاركت دربافت فرش و ورني به مبلغ 430 ميليون ريال

ــ

 مشاركت در پرورش زنبور عسل به مبلغ 25 ميليون ريال

ــ

 كاشت نهال باغي به مقدار يك هكتار

ــ

 كاشت باغ ميوه (پيوندي) به مقدار يك هكتار

ــ

 توزيع كنسانتره به مقدار 2753 تن

ــ

 توزيع جو علوفه اي به مقدار 1962 تن

ــ

 توزيع سبوس به مقدار 56 تن

ــ

 توزيع آرد خام يارانه اي به مقدار 29888 عدل

ــ

 توزيع گاز مايع به مقدار 939 تن

ــ

 توزيع گندم به مقدار 226 تن