• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
گوشه اي از فعاليت شركت تعاوني عشايري شهيد راعي مرند در سال 1389

ــ

 توليد بلوك سيماني از اول سال 90 آغاز گرديده و در سه ماهه اول به مقدار 25 هزار قالب توليد دارد

ــ

 كاشت باغ پسته به تعداد 600 اصله نهال بزرگ و 700 اصله نهال كوچك

ــ

 احداث فروشگاه شهري به مساحت 100مترمربع

ــ

 احداث انبار كالا به مساحت 100 مترمربع

ــ

 تهيه و توزيع كنسانتره به مقدار 687 تن

ــ

 تهيه و توزيع جو علوفه اي به مقدار 168 تن

ــ

 تهيه و توزيع گندم دامي به مقدار 85 تن

ــ

 تهيه و توزيع آرد يارانه اي به مقدار 3091 عدل