• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
گوشه اي از فعاليت شركت تعاوني عشايري شهيد مطهري در سال 1389

ــ

 احداث فروشگاه شهري به مساحت 100 متر

ــ

 اعطاء تسهيلات براي بافت تابلو فرش 40 ميليون ريال

ــ

 تهيه و توزيع كنسانتره به مقدار 929 تن

ــ

 تهيه و توزيع جو علوفه اي به مقدار 649 تن

ــ

 تهيه و توزيع سبوس به مقدار 68 تن

ــ

 تهيه و توزيع گندم دامي به مقدار 300 تن

ــ

 تهيه و توزيع آرد يارانه اي به مقدار 41478 عدل

ــ

 تهيه و توزيع گاز مايع به مقدار 412 تن