طرح ها و برنامه هاي در دست اقدام اتحاديه

تهيه و توزيع اقلام مورد نياز عشاير اعم از كالابرگي و غير كالابرگي

خريد و فروش انواع نهاده هاي دامي

پيگيري و بررسي راه اندازي آسياب ميكسر در شهرستان كليبر

پيگيري و ارائه طرح تبديل دام سبك به سنگين با اعتبار 8 ميليارد ريال

پگيري و ارائه طرح احداث ميدان دام در شهرستان خداآفرين با مشاركت شركتهاي تابعه

بررسي اجراي طرح اكوموزه در بهشت عدن تبريز و منطقه آزاد ارس جلفا جهت معرفي زندگي، فرهنگ و محصولات دامي و صنايع دستي عشاير 

پيگيري فعال سازي كارخانه عمل آوري و بسته بندي مواد پروتئيني تبريز لاچين اتحاديه

درخواست نظام بهره برداري پروزه عظيم پمپاز قلي بيگلو با ظرفيت آبدهي 1200 ليتر در ثانيه جهت انجام كشت علوفه دامي

انجام كار عمراني و امور حمل و نقل توسط ماشين آلات در اختيار
پرواربندي در طرحهاي پرواربندي اماني و مشاركتي