• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
  شرکت تعاوني عشايري شهيد رجايي

 
 
 سال تاسيس
 1365
 سرمايه اوليه
 1,133,000 ريال
 سرمايه فعلي
 2,710,000,000 ريال
 تعداد اعضاء
 1900 خانوار
 حوزه فعاليت
 شهرستان خداآفرين
 مديرعامل حسن  قويدل


 اعضاي هيئت مديره
  ـ اسفنديارعزيزي
  ـ مرتضي نظري
  ـ خانعلي آسيابي
  ـ داوود صالحي
  ـ محمد ميکاييلي بازرس   -شهرام عزيزي ارتباط با شرکت
 تلفن شرکت -44635306-041 و44445262-041
 همراه مديرعامل 0190 326 0914