• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
  اتحاديه تعاونيهاي عشايري شهيد قاضي طباطبايي

 
 
 سال تاسيس
 1367
 سرمايه اوليه
 12,000,000 ريال
 سرمايه فعلي
 4,111,300,000ريال
 تعداد اعضاء
 9 شرکت تعاوني
 حوزه فعاليت
 استان آذربايجان شرقي-تبريز
 مديرعامل صفدر پورعباس اعضاي هيئت مديره
  ـ اميد علي خاني
  - علي اصغر ناموران
  - ميرحجت مومني
 بازرس
 
     - علي رضا برزگري


بخشي ازفعاليت و
اهداف اتحاديه

-  تامين کليه مايحتاج جامعه عشايري اعم ازتهيه وتوزيع ارزاق عمومي ونهاده هاي دامي و اعطاء تسهيلات و عرضه کالاهاي اساسي
- ساخت ياخريدو تهيه وآماده نمودن هرنوع موادوکالاها ولوازم وماشين آلات مورد نياز حرفه اي ويازندگي عشاير براي شرکتهاي عضو واعضاء
- جمع آوري ,طبقه بندي ,بسته بندي.نگهداري,تبديل,حمل ونقل,خريد وفروش محصولات توليدي کشاورزي,دامپروري،
پرورش دهندگان زنبور عسل ،کرم ابريشم ،ماهي، طيور و صاحبان صنايع دستي ،طرح سوخت فسيلي وطرحهاي زود بازده و.... مي باشد . ارتباط با اتحاديه
 دفترمديريت:      34482171-041
 واحد بازرگاني:   34482173-داخلي 105
 واحد توليد:       34482174 داخلي 104-
 واحد مالي:      5566144
مديرعامل:        3153600 0914