• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
  شرکت تعاوني عشايري شهيد مفتح بسطاملو

 
 
 سال تاسيس
 1376
 سرمايه اوليه
 410.000 ريال
 سرمايه فعلي
 2,270,000,000 ريال
 تعداد اعضاء
 1736 خانوار
 حوزه فعاليت
 شهرستان خداافرين
 مديرعامل اميد علي خاني اعضاي هيئت مديره
  ـ ميرزامحمداسدپور
  ـ آقاويردي افرنگ
  ـ صفرمحمدزاده
  ـ سعداله شکوري
  ـ تارويردي عبادي بازرس   - شهريار شکوري  ارتباط با شرکت
 تلفن شرکت 5273575-0427
 همراه مديرعامل 0067 426 0914