مقام معظم رهبري : عشاير ، سربازان پر افتخار و هميشه وفادار اسلام و انقلاب و ايران و مرز داران غيور ، مومن و سلحشور هستند.
 جشنواره توانمنديهاي روستاو عشاير از 13 لغايت 20 ديماه  95  با حضور عشاير سراسر کشور در محل نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد.
 اين جشنواره در راستاي حفظ هويت ملي زندگي کوچ نشيني و ريشه دار و متمدن درون تمامي اقوام ملت ايران ، واميدوار نمودن عشاير و القاء اين حس به جامعه عشاير کشور که برغم پيشرفت هاي صنعتي و مدرنيته ،هنوز شيوه معيشت آنان به فراموشي سپرده نشده است .
اميد داريم جشنواره موثر ، بيان کننده مشکلات فراوان آنان نيز گرديده باشد و مورد پيگيري قرار گيرد مانند قيمت بالاي علوفه ، تخريب روزافزون مراتع ، بيمه ، فشار بيش از حد به زنان اين جامعه ، صادرات صنايع دستي ، اجراي کامل آيين نامه هاي ساماندهي و ....